/ Garancija i Reklamacija

Garancija i Reklamacija

Za svaki naš uređaj garantujemo saobraznost u trajanju od 24 meseca, osim ukoliko nije drugačije naznačeno. Ukoliko u tom periodu uređaj pokaže neku neispravnost, molimo da nas obavestite i vratite
nam uređaj zajedno sa originalnim garantnim listom, originalom ili kopijom fiskalnog računa i neoštećenu ambalažu.
Mi ćemo ga uputiti na servis, a nakon toga Vas obavestiti o predlogu i roku rešenja.
Molimo Vas detaljno pročitajte uslove garancije koju dobijate uz uređaj.

Garancija se daje isključivo na ispravnost uređaja, a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača.

Garancija se ne odnosi na poslove održavanja uređaja, od korisnika se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima.

Garanciju nije moguće ostvariti u sledećim slučajevima:

 1. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled transporta nakon naše isporuke.
 2. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled nepravilnog održavanja.
 3. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara.
 4. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.)
 5. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo zato što se kupac nije pridržavao proizvodjačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda.
 6. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala.
 7. Bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca.
 8. Ukoliko je originalna ambalaža proizvoda nekompletna ili na bilo koji način i u bilo kojoj meri oštećena.
 9. Ukoliko je proizvod vraćen bez kompletne dokumentacije koja dolazi sa proizvodom u originalnom pakovanju.

NAVEDENE ODREDBE SU IZVEDENE IZ UOBIČAJENIH SVETSKIH I DOMAĆIH GARANTNIH NORMI KOJE ĆE BITI PRIMENJENE I U SVIM DRUGIM SLUČAJEVIMA KOJI NISU EKSPLICITNO NAVEDENI U OVOM TEKSTU.

LED shop ne vrši instalaciju i montažu robe na adresu kupca i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže.
LED shop se obavezuje da će najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije obavestiti kupca o mogućem rešenju u skladu sa članom 58. Stav 2 Zakona o zaštiti potrošača.

Ukoliko se proizvodi kupuju preko našeg sajta i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da vrati proizvod bez ikakvog objašnjenja i zahteva povraćaj novca, u roku od 14 dana od dana preuzimanja proizvoda. Troškove isporuke u ovom slučaju snosi kupac. Proizvod se može vratiti isključivo u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i ukoliko se nalazi u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja. Proizvod mora biti neupotrebljavan. Prodavac je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog prizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Pre nego što se obratite za tehničku pomoć, molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda. Za više informacija obratite se na našu e-mail adresu office@led.co.rs i telefon 035/200-411.


Reklamacija

U slučaju defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi LED shop. Potrebno je da proizvod vratite u orginalnom pakovanju sa fiskalnim računom. Ukoliko je defekt nastao kao posledica neodgovarajuće upotrebe nismo u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju.

Ukoliko nakon određenog vremena korišćenja proizvod prestane sa radom u garantnom roku molimo Vas da nam pošaljete mail na office@led.co.rs. Molimo Vas da račun, garanciju i pakovanje obavezno čuvate dok traje garantni period jer bez njih nećete moći da ostvarite uslove iz garancije. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Povraćaj robe se koristi isključivo u slučaju reklamacije, usled neispravnosti ili oštećenja uređaja, odnosno u cilju servisiranja istog i ne može se izvršiti u druge svrhe.

Prodajno-izlozbeni salon Beograd

 • Adresa: Đorđa Stanojevića 9D, Belville
 • Telefon: 011/77-00-212
 • Fax: 011/77-00-213
 • Mobilni: 065/38-38-212
 • Email: shop.beograd@led.co.rs
 • PON-PET   9:00h do 17:00h
 • Subotom     9:00h do 13:00h

Maloprodaja i veleprodaja Jagodina

 • Adresa: Kablovska bb
 • Telefon: 035/200-415
 • Email: shop.jagodina@led.co.rs
 • PON-PET   8:00h do 15:00h
 • Subotom     8:00h do 12:00h